Stiftelsen

Stiftelsen Malik Bendjellouls minne instiftades den 14 september, 2015 på initiativ av familjen Bendjelloul och ett internationellt nätverk av filmmakare och producenter.

Grundarna vill på detta sätt hedra Malik och göra honom till en förebild och inspiration för kommande generationer av dokumentärfilmare. Så här uttrycks stiftelsens ändamål i stadgarna: ”Stiftelsen har till ändamål att främja i Sverige verksamma dokumentärfilmare. Syftet är att skapa en ny finansieringskälla för dokumentärfilm och att ge hjälp och inspiration, även till icke-etablerade filmskapare. Stödet skall utgå i form av arbetsstipendier och mentorskap. Stiftelsen ska premiera projekt i Malik Bendjellouls anda av kreativitet, det goda berättandet och
gör-det-själv-anda. Med tanke på dokumentärfilmens globala räckvidd ges förtur till projekt med potential att nå en internationell publik”.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse utses av familjen Bendjelloul. Följande medlemmar har utsetts för att stiftelsen ska leva upp till sitt ändamål och för att samla in medel till att stödja dokumentärfilmare verksamma i Sverige.

Malcolm Dixelius, ordförande
Simone Baumann, medlem
Johar Bendjelloul, medlem
Simon Chinn, medlem
Stina Gardell, medlem
John Battsek, suppleant
Kerstin Brunnberg, suppleant
Leif Pagrotsky, suppleant

Styrelsemedlemmarna uppbär ingen ersättning. Styrelsen sammanträder en gång per år i Stockholm.

En extern kassör anlitas för att säkerställa att fondens medel sköts på ett professionellt sätt under överinseende av en auktoriserad revisor.

Stiftelsen utser den jury, som ska besluta om stipendiater.

Fonden

Fonden vilar till en början på en donation från en privat givare. Styrelsen har i uppdrag att vända sig till institutionella och privata givare intresserade i att stödja dokumentärfilm. Fonden kommer inte att söka allmänna medel eller annat skattefinansierat stöd, eftersom det skulle utgöra en onödig konkurrens med existerande svenska filmfonder.

Fonden ska utmärkas av en hög etisk standard för att upprätthålla sitt oberoende. Den policy som styr fonden ska vara öppen och transparent.

Det långsiktiga målet är att skapa en fond tillräckligt stor att erbjuda inte bara arbetsstipendier, utan också bli en partner i finansiering av dokumentärer. För att en sådan fond ska vara långsiktigt hållbar bör den uppnå en storlek kring € 10 m.

Går det? Det är det som är utmaningen!