Stöd fonden!

Du får gärna kalla den för Malik-fonden. Namnet ska helt enkelt fungera som inspiration för dagens och framtidens dokumentärfilmare i en tid då dokumentärfilmen behövs mer än någonsin för att berätta de viktiga historierna om världen.

För att fonden ska leva upp till sina höga ambitioner, vill vi att den ska vara oberoende och demokratisk. Oberoendet är möjligt genom att fonden helt ska bygga på gåvor från individer, privata institutioner, lotterier och kolleger i medievärlden. Demokrati ska utmärka processen för val av stipendiater.

Ge ditt bidrag till fonden redan idag!

Banköverföring: Svenska Handelsbanken, clearing# 6537, kontonummer# 942 693 388

For internationell banköverföring
Swiftadress: HANDSESS
IBAN: SE11 6000 0000 0009 4269 3388

Tack för ditt viktiga bidrag!