Sök stipendium!

Så snart Malik-fonden har tillräckligt med pengar, ska vi göra det möjligt för filmskapare att söka stipendier. Det grundläggande kravet är att du har ett projekt med potential att nå en internationell publik i Malik Bendjellouls fotspår, med kreativitet, ett starkt berättande och gör-det-själv-anda. Som oberoende fond kan vi ta emot ansökningar även från icke-etablerade filmare.

Till en början kommer vi att erbjuda utvecklingsstipendier, vilket betyder ett begränsat belopp, tidigt i projektet. Dessutom lotsar vi stipendiaten till ett internationellt nätverk, med möjlighet att finansiera projektet. Efter hand som fonden växer, hoppas vi kunna erbjuda större belopp som medfinansiärer i internationella produktioner.

Det är vår ambition att göra urvalet av stipendiater så demokratiskt som möjligt, genom att utse en jury av yrkesverksamma filmare och producenter, snarare än inköpare och konsulenter. Vi vill också öppna för möjligheten att även de som stödjer fonden kan vara delaktiga, så att de vet hur fondmedlen används